Webinar: Zawrzyjmy układ – o kontraktowaniu pracy z grupą

123,00 z VAT

Ten webinar pokaże Ci konkretnie punkt po punkcie kroki, jakie są niezbędne do zawarcia kontraktu, który zapewni satysfakcjonującą pracę w grupie, realizację założonego celu oraz uwzględnia wszystkie zaangażowane strony. Zobaczysz też, jak można przeprowadzić zawarcie kontraktu z grupą za pomocą prostych narzędzi facylitacji.

-
+

Opis

Webinar pt. “Zawrzyjmy układ – kontraktowanie pracy z grupą!”

Trenerka (profil Linkedin): Aleksandra Bukowska

Format: nagranie na platformie trainers.org

Kontrakt to nie tylko pojęcie z dziedziny prawa czy handlu. To także spis zasad, które sprawiają, że spotkania, dyskusje, warsztaty, praca zespołowa generalnie może być efektywna i przynosić wszystkim zaangażowanym stronom korzyści. Kiedy coś nie działa, to prawdopodobnie „szwankuje” ten element, który często bywa pomijany albo traktowany pobieżnie. A tymczasem dobry kontrakt może zdziałać cuda!

Plan webinaru:

  1. Kontrakt – strony i poziomy
  • Jak uwzględniać różnych interesariuszy
  • Poziom organizacyjny, merytoryczny i psychologiczny
  1. Narzędzia na ustalanie kontraktu z grupą
    • Śnieżna kula
    • Trzy pytania

Ten webinar pokaże Ci konkretnie punkt po punkcie kroki, jakie są niezbędne do zawarcia kontraktu, który zapewni satysfakcjonującą pracę w grupie, realizację założonego celu oraz uwzględnia wszystkie zaangażowane strony. Zobaczysz też, jak można przeprowadzić zawarcie kontraktu z grupą za pomocą prostych narzędzi facylitacji.