Certyfikat i zaświadczenie. Co potwierdza certyfikat? - Trainers.org

Trainers.org

05/10/2023r.

Certyfikat i zaświadczenie. Co potwierdza certyfikat?

Certyfikat i zaświadczenie. Co właściwie potwierdza certyfikat? Certyfikat i zaświadczenie poświadczają zdobycie konkretnego zakresu tematyczny, zdobycie wiedzy lub biegłości w jego obrębie, poznanie metody, narzędzi, procedur lub innych elementów

Slogan "we are authors"
trainers.org
Rate this post

Certyfikat i zaświadczenie. Co właściwie potwierdza certyfikat?

Certyfikat i zaświadczenie poświadczają zdobycie konkretnego zakresu tematyczny, zdobycie wiedzy lub biegłości w jego obrębie, poznanie metody, narzędzi, procedur lub innych elementów określonych w procesie certyfikacji przez organizację, firmę lub instytucję.

Czym się różni certyfikat od zaświadczenia?

Zaświadczenie to potwierdzenie, wykonanie czynności w formie pisemnej, czyli zaświadczenie, że uczestnik uczestniczył w 2 dniowym szkoleniu, ukończył kurs i / lub ukończył sprawdzian z wynikiem pozytywnym.
Certyfikaty również jest formą zaświadczenia, jednak opiera się o proces certyfikacji, często jest on dłuższym procesem, np. wykonanie zadania certyfikacyjnego, przedstawienie dokonań w branży, udział w quizach i lekcjach/zajęciach.

Trzy podejścia do certyfikacji szkoleń

U organizatorów szkoleń można często zaobserwować trzy podejścia do certyfikacji:

 • W pierwszym wydaniu jest to certyfikacja oraz zaświadczenia, odnoszące  się do konkretnych treści szkolenia oraz metodyk.
 • Druga opcja to rozsądnie przygotowane certyfikaty, które potwierdzają posiadaną wiedzę, umiejętności lub kompetencje w obrębie tematyki
 • Trzecia opcja na samym końcu, nadużyte nadawanie certyfikatu za samo przystąpienie do usługi edukacyjnej, cyfrowej, bądź też rzeczywistej np. bez udziału w szkoleniu.

Podejście numer 1 do certyfikacji szkoleń: certyfikacja w konkretnej metodyce, z konkretnych tematów i szkoleń

Ogólnie mówiąc pierwsza ścieżka to jest czasochłonna, należy przygotowując program szkoleniowe skoncentrować się na obszarach tematycznych i szkoleniowych.
Jeśli właśnie tworzysz firmę szkoleniową to pamiętaj o tym, że siła Twoich certyfikatów i zaświadczeń nie jest teraz, ale za 5 – 15 lat. Aby zaistnieć na rynku będzie wymagana od Ciebie oczywiście wiedza z domeny z której szkolisz. Potencjalni klienci mając do wyboru poznanie wiedzy i certyfikat w 2 miejscach, z czego drugie szkoli dłużej, będzie oglądało inne parametry takie jak cena, lokalizacja.

Jednak równolegle łatwo jest zobaczyć merytoryczny, dobrze rozpisany certyfikat, i „te lepsze certyfikaty”, zarówno w kontekście marki firmy, trenerów, godzin, jak i tematów szkoleniowych będą przez Twoich klientów wykorzystywane.

Dobrą i zasadną praktyką jest prowadzenie certyfikacji na podstawie o curriculum, które zawiera określone poprawnie, metodycznie cele edukacyjne, ma dobrane metody adekwatne do tych celów oraz sposoby ewaluacji, które pozwalają postawić ocenę, w jakim stopniu dany cel: wiedza, umiejętności, czy kompetencje zostały zaprezentowane. To w uproszczonym skrócie.

Zatem zostawiam tu do namysłu rangę certyfikatów za obecność. W tematach twardych, jeśli przekazujesz dużo wiedzy branżowej, merytorycznej przygotuj formy ewaluacyjne.

Jest też wykształcona po COVID-19 formuła zaświadczzeń, w tym zaświadczeń wewnętrznych i MEN za 49,00 złotych za np. 1 zawód, jednak finalnie certyfikacje są weryfikowane przez ludzi, którzy są w stanie rozróżniać certyfikacje (działy HR, firmy szkoleniowe, klienci).

Co zrobić, żeby proces certyfikacji był gwarantem zdobytych kompetencji?

Aby proces certyfikacji był gwarantem dla zdobytych kompetencji, nie ma innej drogi jak skrupulatnie opracowanie curriculum. Praca w edukacji ma swoje podstawy naukowe. Tak samo, jak socjologia, ekonomia, medycyna ma swoje tezy, zweryfikowane założenia i sposoby działania, tak samo jest w edukacji.

Pedagogika (prowadzenie dziecka w edukacji) i andragogika (prowadzenie dorosłego w edukacji) mają swoje metody. Poznanie fundamentów dla organizacji procesów edukacyjnych zwiększa szansę trenera / trenerki na skuteczności. Poza tym tak, jak oczekujemy od lekarza profesjonalizmu, tak samo oczekujemy profesjonalizmu od nauczyciela/ki, trenera/ki, mentora/ki. To nie jest praca, która ma podstawy wyłącznie w doświadczeniu prowadzącego, w zakresie jego ekspertyzy. Dobry artysta malarz, nie zawsze jest dobrym nauczycielem.

W sumie to rzadko kiedy jest dobrym malarzem…

Zatem nauczanie to konkretna dziedzina nauki. Jeśli traktujesz swoją pracę edukatora na poważnie, jest to kluczowe wymaganie wobec Twoich kompetencji.

Znaczenie wydawanych certyfikatów i organizacji procesów certyfikacji

Wrócę do znaczenia wydawanych certyfikatów i organizacji procesów certyfikacji.

Po pierwsze, tak jak pisałam wyżej, można się certyfikować w określonej metodyce np. FRIS (style myślenia), TRIZ (teoria rozwiązywania innowacyjnych zadań), DISC (badanie kompetencji), i wiele innych, co znaczy, że jako osoba certyfikowana możesz korzystać z narzędzi w taki sposób, jaki, przewidzieli to autorzy.

Dlatego konieczne jest szkolenie, które nauczy Cię, jak przeprowadzić proces badania, analizy wyników, jak interpretować wyniki i jak wspierać klienta zgodnie z uzyskanym wynikiem. Dlaczego tylko w taki sposób i taką drogą jak oczekują autorzy metody?

Dlatego, że zespół badaczy opracował metodologię dla badania konkretnej hipotezy, przeprowadził badania w danym zakresie oraz na podstawie wniosków, postawił tezy. Następne opracował metodykę postępowania dla Ciebie, użytkowniku: przygotował konkretne narzędzia diagnostyczne, które służą specjalnie do badania konkretnych zmiennych, parametrów, które dają obraz w określonym obszarze. Wskazał możliwe interpretacje wyników, oraz dalsze kroki wspierania klienta w zakresie otrzymanego wyniku. Dlatego ucząc się konkretnej metodyki postępowania, warto się certyfikować i zadbać o to, aby na pewno trzymać się standardu.

Dodam także, że istnieją baterie testów psychologicznych, psychometrycznych dostępnych wyłącznie dla psychologów. Dlatego, że interpretacja wyników tych testów uzależniona jest również od wiedzy, umiejętności i doświadczenia w tym przypadku posiadanego, przez dyplomowanego psychologa. Żaden pedagog, germanista, czy ekonomista nie posiada wiedzy, która pozwala oprzeć interpretacje wyników tych testów o kompletną i szeroko zweryfikowaną wiedzę w danej branży.

Na tych samych zasadach mamy certyfikaty dla medyków, dla branży spożywczej, ochrony środowiska, budownictwa czy sportu. Recepty na leki na ADHD, nie wypisze każdy lekarz. Tak samo, jak każdy inżynier nie ma uprawnień do prowadzenia budowy – wymaga to branżowych dyplomów, uprawnień i certyfikatów.

Czy trener może wypracować własną metodykę wystawiania zaświadczeń i certyfikatów?

Tak. Jest to konieczne, jednak należy również utrzymać równowagę. Musi być logika, za co przyznajesz certyfikat i zaświadczenie.  Wprowadzanie innowacji to jedno. Przekroczenie granic logiki i sensu to konkretne ryzyko.

Ty, jako trener, trenerka, także możesz wypracować swoją własną metodykę, opartą o badania i uczyć ludzi jak dojść do konkretnych rezultatów, w zaproponowany przez ciebie sposób. Masz kompetencje metodologiczne, aby to zrobić? Jesteś ekspertką, ekspertem w swojej branży? Może masz w zespole ludzi, z którymi możesz zbudować ten proces?

Pamiętaj przy tym, że raz zbudowany proces nie zwalnia Cię z monitorowania jego skuteczności i trafności. Nie ma tezy, której nie można poddać falsyfikacji. Bądź pierwsza, pierwszy w kwestionowaniu swoich własnych założeń. To znakomita droga uważnego podążania za zmieniającymi się uwarunkowaniami globalnymi i potrzebami edukacyjnymi.

Własna metodyka to nie jedyna droga do nadawania certyfikatów. To kompleksowy i złożony proces, ale opiera się o podstawowe standardy edukacji.

Podejście nr 2 do certyfikacji certyfikatów i zaświadczeń: proces zbudowany na celach edukacyjnych

I właśnie sam standard, zbudowany na Curriculum powinien być fundamentem dla certyfikacji niezależnie czy uczysz całej metodyki, czy rozwijasz konkretne umiejętności, kompetencje. Dlatego przyjrzyjmy się drugiej opcji dla nadawania certyfikatów – procesu zbudowanego na celach edukacyjnych postawionych minimum o teorię: Kompetencje, Umiejętności, Wiedza (model ASK) lub teorię taksonomii celów B. Bloom’a.

Znasz te modele? To wykładnia, jak w prosty sposób zaplanować to, co ma pojawić się u uczestnika w wyniku szkolenia z Tobą. Oba podejścia są doskonałe, aby szybko przejść w projektowaniu szkoleń, od „co ja mam powiedzieć uczestnikom”, do „co oni mają zrobić”. Takie postawienie sprawy, daje szansę na określenie mierzalnych rezultatów edukacji. Skorzystaj z tych teorii, a zobaczysz, że Twoje dywagacje w zakresie budowy merytorycznego programy, szybko się zakończą.

Curriculum także ma opisane konkretne metody pracy z grupą, które mają zagwarantować wypracowanie tych celów. Profesjonalny trener, doskonale wie, że nie ma szans metodą wykładu nauczyć konkretnej umiejętności. Umiemy upiec biszkopty, nie dlatego, że poznaliśmy przepis – prawda? Ponadto sama metoda powinna, koncentrować się na dostarczeniu efektu.

Czyli metoda to sposób „pieczenia biszkoptów”, ale też droga do rezultatu w postaci jakości upieczonych biszkoptów. I dopiero po „upieczonych biszkoptach”, nauczyciel może dać pełną informację zwrotną wobec procesu i rezultatu. Jeśli coś nie poszło skutecznie, możemy zbadać, co było tego przyczyną i zająć się poprawą. Osobiście jestem przekonania, że jeśli nie zobaczysz rezultatów u Twojego ucznia, uczestnika podczas szkolenia, to w ogóle może tych rezultatów nie być. Nie wierzę, bowiem w „prace domowe” A po drugie, jeśli nie widzisz rezultatu, jak możesz zaświadczać o jego, jakości…? Ale to moja dygresja.

Jeśli chcesz wydać certyfikat po swoim szkoleniu, koniecznie przygotuj curriculum, które wyznaczy standard i jakość Twojej pracy. Pozwoli Ci to powtarzać proces szkoleniowy i certyfikacyjny na tych samych, jednoznacznych zasadach dla wszystkich uczestników.

Podejście nr 3 do dylematu “certyfikat i zaświadczenie”: mix

Na przykład zaświadczenie części usług, certyfikacja w ważniejszych. A co do certyfikatów za obecność proponuję, aby zmniejszyć rangę najkrótszej formy i nadać  wtedy zaświadczenie.. Jak wspominałam na początku, nauczanie ma swoje zasady, wypracowane teorie. I nie chodzi tu rozbieżność typu: czy bułka paryska jest angielką. Bo w istocie semantyka nie zmienia przepisu ani smaku pieczywa. Tylko o to, czy piekarz w ogóle zna podstawowe zasady wypieku pieczywa. A organizator szkolenia, zna podstawowe zasady pracy edukacyjnej? Bo to, jest jednym z czynników gwarancji czy jako uczestnik, naprawdę zdobędziesz nową wiedzę, umiejętności lub kompetencje.

Jeśli potwierdzasz jako trener, jako firma szkoleniowa, o nadanie mniejszej rangi i przyznasz uczestnikom zaświadczenia o udziale np. w 2 dniowym szkoleniu wszystko jest ok. Ma to większy sens i jest zgodne z prawdą, w międzyczasie możesz pracować nad kolejnymi szkoleniami i certyfikacją. Nie każdy z uczestników szkolenia jest mistrzem z tematu, którego uczysz, więc dopasuj te elementy w komfortowy dla Ciebie sposób. Nawet weryfikacja i wskazanie poziomu wiedzy, np. 90% spowoduje, że uczestnicy będą bardziej zmotywowani i skoncentrowani. Z kolei są też tematy w których pracujesz w innych formach, w których nie wprowadzisz certyfikatów z uwagi na spektrum. Spotkałaś/eś się z zaświadczeniem o udziale w szkoleniu z budowania zespołu? Jeśli nie, to pamiętaj, aby nie być osobą, która je wystawi „dla samego papierka”.

Podejście do certyfikacji szkoleń, warsztatów i treningów — podsumowanie rozważań

Jeśli chcesz wydawać certyfikat, opracuj proces certyfikacji. Po pierwsze przygotuj curriculum z celami, metodami pracy i sposobami ewaluacji. Po drugie określ standardy oceny dla prezentowanych rezultatów. Nie obawiaj się, że nie jesteś innowacyjny/a w tematyce. Na pewno unikatowa będzie cała ścieżka edukacji, jeśli skrupulatnie i autorsko ją opracujesz. Cele mogą być takie same jak u innych, ale to skuteczności metod i rezultaty zbudują Twój proces, jako niepowtarzalny.

Siłę certyfikacji, poza zakresem merytorycznym buduje co oczywiste siła marki.
W przypadku ITFF działamy od 2009 roku, otrzymaliśmy takie nagrody jak e-Gazele Biznesu (1 miejsce wśród ed-tech). Trafiły się też Orły Innowacji, byliśmy w top 5 w Polsce wśród firm szkoleniowych w Rankingu Rzeczpospolitej.
Ty jednak jeśli dopiero zaczynasz, pamiętaj, że w Twoim temacie szkoleniowym musisz osiągnąć sukces w obrębie tematu szkolenia. Zatem najpierw w 1 mieście, w 1 regionie i województwie. Później z czasem w kilku województwach, a na końcu sukcesy na poziomie kraju i międzynarodowe. Certyfikat i zaświadczenie wystawiane przez silny podmiot jest naturalnie bardziej rozpoznawalny. Co równie ważne pozwala wyżej wyceniać wartość świadczonych usług, co prowadzi z kolei do zatrudniania lepszej kadry i zasobów.
Dla jednych certyfikaty i zaświadczenia mają znaczenie i sens oraz są istotnym elementem na rynku. Dla innych mają mniejsze znaczenie. Wskazówka od nas, aby poprzez jakość i dbanie o proces certyfikacji wpływać na pozytywny wizerunek branży edukacyjnej. Niezależnie od własnych preferencji i opinii.
Tylko pamiętajmy, aby nie dać się zwariować jednym i drugim.

 

Nasze kursy, które certyfikuje International Trainers and Facilitators Federation to m.in. Trenerski 2 stopnia oraz Facylitacji 2 stopnia

Wybierz je jeśli tylko chcesz otrzymać certyfikat. Zaświadczenie znajdziesz na Kursie Trenerskim Intro.

 

Profil facebook : znajdziesz tam m.in. informacje o Live’ach z trenerami w ramach Piguły Trenera.

Komentarze

Responses

Newsletter

Korzystaj z inspiracji, wiedzy i wiadomości wysyłanych w naszym newsletterze. Doskonale komponuje się z poranną kawą, przerwą na złapanie oddechu w ciągu dnia lub wieczornym planowaniem :)

Popularne

Mateusz

12/01/2024

Ćwiczenia szkoleniowe Czy i jak integrować grupę Ćwiczenia szkoleniowe mające na celu integrację grupy stanowią istotny element w rozwoju zespołów w różnych organizacjach. Jednakże, warto zauważyć, że nie zawsze są one niezbędnym elementem każdego szkolenia. W niektórych przypadkach, szczególnie gdy uczestnicy są już dobrze zaznajomieni ze sobą lub gdy czas na szkolenie jest ograniczony, bardziej efektywne może okazać się przejście bezpośrednio do merytorycznej części szkolenia. Dla niektórych grup, praca nad konkretnymi tematami i zadania skupione na zawartości merytorycznej mogą być ważniejsze niż tradycyjne ćwiczenia integracyjne. Trenerzy i szkoleniowcy powinni rozważyć, czy ćwiczenia integracyjne są najlepszą metodą do osiągnięcia celów

Mateusz

11/01/2024

Kluczowe trendy HR i L&D na rok 2024 według Gartnera Wprowadzenie: Kluczowe trendy HR i L&D w skrócie: W dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, rola Learning & Development (L&D) nabiera nowego wymiaru. Dlatego rozwój technologiczny, zmieniające się relacje pracownik-pracodawca, oraz wyzwania związane z umiejętnościami kształtują przyszłość tej dziedziny. Ten artykuł przedstawia krótką analizę raportu Gartnera na temat trendów w L&D, które będą dominować w 2024 roku. Ewolucja relacji pracownik-pracodawca Przejście do elastycznych form pracy: Wpływ elastyczności na relacje w miejscu pracy. Rosnące znaczenie zdrowia psychicznego i dobrostanu pracowników. Personalizacja ścieżek rozwoju i szkoleń. Niedobory umiejętności i adaptacja szkoleń: Znaczenie

Mateusz

10/01/2024

Wprowadzenie do Matrycy Eisenhowera – Twój Osobisty Trener Zarządzania Czasem Wyobraźmy sobie, że zarządzanie czasem to sport, a Matryca Eisenhowera to Twój osobisty trener. Mianowicie, to narzędzie pomaga zrozumieć, które zadania w Twoim życiu zawodowym i prywatnym zasługują na Twoją uwagę teraz, a które mogą poczekać. Innymi słowy, Matryca składa się z czterech kwadrantów, z których każdy reprezentuje inną kategorię zadań: ważne i pilne, ważne, ale niepilne, nie ważne, ale pilne, oraz nie ważne i niepilne. Cztery Kwadranty Matrycy Eisenhowera – Klucz do Efektywności Ważne i Pilne (Do it now): Tutaj mamy do czynienia z zadaniami, które są jak
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności. View more
Cookies settings
Akceptuję wszystko
Odrzucam
Polityka prywatności i Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES TRAINERS.ORG

Wersja z dnia 1.10.2022

DEFINICJE

1.2. Trainers.org – serwis internetowy dostępny pod adresem www.trainers.org, za pomocą którego ITFF świadczy Użytkownikom usługi drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie. 1.3. Komentarze – treści wprowadzane do Trainers.org przez Użytkowników za pośrednictwem pola dodawania komentarza. 1.4. Konto – indywidualny dostęp Użytkownika do Trainers.org, dostępny po dokonaniu Rejestracji przez Użytkownika i wpisaniu loginu i hasła w miejscu do tego przeznaczonym. 1.5. Administrator – Fundacja Instytut ITFF prowadząca działalność gospodarczą i statutową pod numerem NIP: 9820358225, KRS: 0000324772, Regon: 100639532 z siedzibą w Polsce, ul. Narutowicza 40/1 90-135 Łódź. 1.6. Polityka Prywatności i Cookies – niniejszy dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookie, dostępny pod adresem https://trainers.org/polityka-prywatnosci. 1.7. Regulamin – Regulamin serwisu internetowego Trainers.org, dostępny pod adresem https://trainers.org/regulamin. 1.8. Rejestracja – czynność polegająca na wypełnieniu formularza rejestracji dostępnego w Trainers.org, zaakceptowaniu Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, która umożliwia Użytkownikowi założenie Konta i uzyskanie dostępu do niektórych treści Trainers.org niedostępnych dla Użytkowników niezarejestrowanych. 1.9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 1.10. Usługi – usługi świadczone Użytkownikom przez ITFF za pośrednictwem Trainers.org zgodnie z Regulaminem. 1.11. Użytkownik – oznacza osobę korzystającą z Trainers.org. Poniższa Polityka Prywatności i Cookies opisuje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz Użytkowników oraz wykorzystywaniem plików cookie w związku z korzystaniem z Trainers.org.

COOKIES

Cookies to niewielkie pliki wysyłane przez witryny internetowe do przeglądarki i przechowywane na urządzeniu Użytkownika, np. komputerze, telefonie komórkowym, tablecie. Między innymi umożliwiają one witrynom internetowym przechowywanie i pobieranie informacji o preferencjach użytkownika lub jego sprzęcie w zakresie przeglądania stron internetowych czy rozpoznanie Użytkownika i poprawę oferowanych usług.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES

Cookies można podzielić na różne kategorie, zgodnie z przykładami poniżej. Ze względu na czas działania (aktywności w przeglądarce) wyróżnić można cookies sesyjne i stałe. Cookies stałe używane są podczas przeglądania witryny i przechowywane tylko podczas danej sesji przeglądania, czyli do momentu zakończenia sesji przeglądania. Cookies stałe są przechowywane przez określony czas, nawet po zakończeniu przeglądania strony przez Użytkownika. Ze względu na dysponujący nimi podmiot wyróżnić można cookies własne lub zewnętrzne (podmiotów zewnętrznych). Cookies własne są tworzone przez domenę witryny internetowej odwiedzanej przez użytkownika (wskazanej w pasku adresu przeglądarki) i dostęp do nich może uzyskiwać tylko ta domena. Cookies zewnętrzne (podmiotów zewnętrznych) są tworzone i zarządzane przez domeny inne niż odwiedzana witryna. Służą one zazwyczaj do śledzenia użytkowników w różnych witrynach internetowych, dzięki czemu użytkownicy mogą otrzymywać reklamy dostosowane do ich potrzeb. Ze względu na cele wyróżnić można cookies techniczne, analityczne i dostosowujące. Cookies techniczne uważane są za niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny, a więc i oferowanych w jej ramach usług. Cookies analityczne wykorzystywane są do anonimowego badania i poznawania zachowań użytkowników podczas przeglądania witryny. Cookies dostosowujące umożliwiają witrynie internetowej zastosowanie w przypadku każdego użytkownika ogólnego zestawu wcześniej zdefiniowanych cech (np. język, typ używanej przeglądarki).

COOKIES WYKORZYSTYWANE PRZEZ TRAINERS.ORG

  • Trainers.org oprócz niezbędnych cookies technicznych, które umożliwiają korzystanie z wielu podstawowych funkcji Trainers.org., wykorzystuje pliki cookie również do innych celów, takich jak:
  • poprawa jakości usług świadczonych Użytkownikom;
  • zrozumienie zachowań użytkowników witryny i analiza informacji dla celów statystycznych.
  • poprawa bezpieczeństwa i zapobieganie oszustwom.
  • zwiększenie szybkości działania witryny.
Cookies wykorzystywane przez Trainers.org:
  • Local storage 
    • Plik cookie techniczny, wykorzystywany do przechowywania informacji o języku i miejscowościach, z których użytkownicy uzyskują dostęp do witryny (anonimowo poprzez losowy identyfikator) w celu poprawy ich doświadczeń związanych z korzystaniem z niej.
    • Czas wykorzystywania: Nieokreślony
  • _utma
    • Plik Cookie Analityczny identyfikujący poszczególnych gości. Jest on używany do rejestrowania poszczególnych gości w celach statystycznych i analitycznych.
    • Czas wykorzystywania: 2 lata.
    • Źródło: Google Analytics.
  • _utmb
    • Plik Cookie Analityczny odpowiedzialny za przechowywanie informacji na temat danej odwiedzin.Jest on używany do rejestrowania poszczególnych odwiedzin w celach statystycznych i analitycznych.
    • Czas wykorzystywania: 30 minut.
  • _utmc 
    • Plik Cookie Analityczny odpowiedzialny za ustalenie, czy należy rozpocząć śledzenie nowej odwiedziny, czy też zbierane dane powinny zostać zaliczone do starej. W tym celu współpracuje z _utmb.
    • Czas wykorzystywania: Do czasu trwania sesji przeglądarki (indywidualnie dla każdego użytkownika).
  • _utmz
    • Plik Cookie Analityczny identyfikujący źródła poszczególnych odwiedzi. Jest on używany do rejestrowania poszczególnych źródeł odwiedzin w celach statystycznych i analitycznych.
    • Czas wykorzystywania: 6 miesięcy.
  • _utmv
    • Plik Cookie Analityczny identyfikujący poszczególnych gości. Jest on używany do rejestrowania poszczególnych gości w celach statystycznych i analitycznych.
    • Czas wykorzystywania: 2 lata.
Trainers.org wykorzystuje również dane pochodzące z cookies celem optymalizacji treści dla użytkownika, monitorowania ruchu oraz jego analizy. Platforma Trainers.org wykorzystuje ponadto dane pochodzące z serwisu Google Maps (własność Google Inc.). W przypadku podania przez użytkownika zarejestrowanego adresu w ramach uzupełniania danych w swoim profilu, Google zapisuje także adres IP na serwerze w USA. Umożliwiamy wykorzystanie Google Maps, by ułatwić odnalezienie podawanych przez użytkowników na stronie miejscowości. Trainers.org wykorzystuje także serwisy społecznościowe w ramach uatrakcyjnienia korzystania przez użytkowników z serwisu. Dostępne jest logowanie z wykorzystaniem konta Google lub Facebook oraz podawanie linków do profili społecznościowych użytkowników w ramach profilu trenera na stronie. Tym samym platforma Trainers.org wykorzystuje pliki cookies takich stron jak Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn czy Google. Trainers.org zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN. Witryna może zawierać łącza do innych witryn. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie w witrynach podmiotów zewnętrznych, należy zapoznać się z ich zasadami wykorzystywania cookies.

ZARZĄDZANIE COOKIES

Użytkownik za pomocą ustawień przeglądarki internetowej może określić warunki przechowywania cookies.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA ICH PRZETWARZANIA

  1. Dane zbierane podczas Rejestracji są przetwarzane w celach:
    1. Świadczenia Usług oraz prowadzenia i obsługi Konta Użytkownika w Trainers.org – podstawą prawną jest: – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – w celu wykonania umowy oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy; – w zakresie danych podanych przez Użytkownika fakultatywnie – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – zgoda Użytkownika;
    1. Handlowych i marketingowych – podstawą prawną jest: – w zakresie wysyłki newslettera – art. 6 ust. 1 pkt. b) – wykonanie umowy i podejmowanie czynności przed zawarciem umowy; – w zakresie prezentowania treści marketingowych w ramach newslettera oraz Trainers.org – art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora i osób trzecich polegający na promowaniu własnej marki oraz art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO – zgoda. Obejmuje również profilowanie czyli dostosowywanie oferty np. dobór treści reklamowych w newsletterach w ramach wyszukiwań realizowanych przez użytkownika w serwisie czy dobór treści w ramach wyświetlanych na stronie pop-upów.
    1. Statystycznych i analitycznych – podstawa prawną jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Trainers.org, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
    1. Ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – podstawą prawna jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie swoich praw.
  1. Dane Użytkowników (zarejestrowanych i niezarejestrowanych) korzystających z Trainers.org są przetwarzane w celach:
    1. Świadczenia Usług – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – w celu wykonania umowy oraz do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
    1. Handlowych i marketingowych – podstawą prawną jest: – w zakresie wysyłki newslettera – art. 6 ust. 1 pkt. b) – wykonanie umowy i podejmowanie czynności przed zawarciem umowy; – w zakresie prezentowania treści marketingowych w ramach newslettera i w Trainers.org – art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora i osób trzecich polegający na promowaniu własnej marki oraz art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO – zgoda. Obejmuje również profilowanie czyli dostosowywanie oferty np. zindywidualizowane oferty, promocje, rabaty.
    1. Statystycznych i analitycznych – podstawa prawną jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
    1. Ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – podstawą prawna jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie swoich praw.
  1. Dane Użytkowników podawane w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celach:
    1. identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez formularz kontaktu – podstawą przetwarzania jest: – w zakresie danych niezbędnych do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – art. 6 ust.1 pkt b) RODO – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy; – w zakresie w zakresie danych, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO – zgoda Użytkownika.
    1. Statystycznych i analitycznych – podstawa prawną jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
    1. Ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – podstawą prawna jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie swoich praw.

ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją Usług dane osobowe Użytkowników będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz zewnętrznym podmiotom, w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania Trainers.org oraz sprawnej obsługi użytkowników platformy, tj. w szczególności:
  1. dostawcy usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną do świadczenia usług Trainers.org, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują witrynę Trainers.org, jej zawartość i przetwarzane dane osobowe oraz zarządzają infrastrukturą;
  1. partnerzy, którzy wspierają Administratora przy świadczeniu usług marketingowych, m.in. przy wysyłaniu komunikatów promocyjnych na temat produktów oferowanych na Trainers.org, prowadzą konkursy, promocje;
  1. dostawcy świadczący usługi księgowe, usługi płatności elektronicznych, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na Trainers.org, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
  1. podmioty powiązane z Administratorem.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia Usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody (w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych do innego administratora.
  1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. Jeśli Użytkownik uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a przez to do korzystania z Trainers.org, uzyskania newslettera lub realizowania przez Administratora innych funkcjonalności związanych z korzystaniem z Trainers.org.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator dokłada wszelkich starań w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych i chronienia prywatności użytkowników, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI I COOKIES

Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności i Cookies poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności i cookies na Trainers.org. Jednocześnie poinformujemy o tym poprzez newsletter lub informację na portalu trainers.org.

KONTAKT

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, wykorzystywanie plików cookie i zasad korzystania z Trainers.org, jak również w celu realizacji praw Użytkowników, prosimy o kontakt z Administratorem na adres info@trainers.srv45079.seohost.com.pl lub przez formularz kontaktowy dostępny na Trainers.org.
Save settings
Cookies settings
Skip to content