Czy obecna sytuacja przekonała Cię do realizacji szkoleń online? Czy uważasz tę formę za skuteczną?

Current results
  • A. a) Tak (0)
  • B. b) Nie (0)
votes count: 0

Login required

Login
Detailed description

Ostatnie miesiące pokazały nam, że zmiany mogą przyjść niemal z dnia na dzień, a my musimy potrafić się do nich dopasować i płynąć z prądem! Chcemy wiedzieć czy obecna sytuacja wpłynęła na Wasz sposób pracy i skłoniła Was do wejścia w świat szkoleń online?

Discussion