Benefit from exercises base

Each of us trainers can now easily find the tools, articles, remote exercises and a list of training methods. Everything most importantly available in one place! The database is open, use, rate, add.

Add new e-learning options

Muzeum Korkociągów - Museum of Corkscrews

ITFF TEAM

Kategoria: Teambuilding, Kreatywność, Warm Up Ćwiczenie polegające na wymyślaniu nietypowych...

10-15 min
5-20 people

Żałuję, że - Regrets

ITFF TEAM

Kategoria: Ewaluacja, Tematyczne Ćwiczenie polegające na podzieleniu się swoimi żalami z gru...

10-15 min
5-30 people

Mowa pożegnalna - Funeral speech

ITFF TEAM

Kategoria: Wzmocnienie Ćwiczenie pomaga zrozumieć uczestnikom jak są postrzegani przez innyc...

10-15 min
1-50 people

Łap historię - Catch a Story

ITFF TEAM

Kategoria: Integracja, Icebreaker, Koncentracja, Komunikacja, Warm-up Ćwiczenie polegające n...

10-15 min
5-25 people

Rysuj w ciemno - Sightless Drawing

ITFF TEAM

Kategoria: Komunikacja, Warm-up Ćwiczenie polegające na wykonaniu rysunku za pomocą wskazówe...

15-30 min
1-50 people

Pocztówki - Postcards

ITFF TEAM

Kategoria: Ewaluacja, Tematyczne Zadanie, które może zostać wykonane podczas kursu/szkolenia...

15-20 min
1-50 people

Bezludna wyspa - Desert Island

ITFF TEAM

Kategoria: Icebreaker, Integracja Ćwiczenie polegające na napisaniu: tytułu książki, tytułu ...

10-15 min
10-50 people

Kim jestem? - Who am I?

ITFF TEAM

Kategoria: Empowerment Ćwiczenie wzmacniające samoocenę, określające mocne strony osoby. Pr...

25-30 min
5-20 people

Happy / Sad

ITFF TEAM

Kategoria: Drama, Warm-up, Energizer Szybkie ćwiczenie na improwizacje. Podczas wspólnego o...

10-15 min
1-50 people

Ostatni moment w życiu - Life Highlights Game

ITFF TEAM

Kategoria: Team building, Icebreaker Ćwiczenie umożliwiające uczestnikom nie tylko cofnięcia...

25-30 min
5-20 people

Pojechałem na wakacje... - I went on a vacation...

ITFF TEAM

Kategoria: Team building, Icebreaker Ćwiczenie polegające na dokańczaniu zdania „Pojechałam/...

15-20 min
10-50 people

Czary mary - Witchcraft

ITFF TEAM

Kategoria: Kreatywność, Rozwiązywanie problemów, Tematyczne Ćwiczenie polegające na poszukiw...

10-30 min
5-30 people

Burza mózgów - Brainstorming

ITFF TEAM

Kategoria: Kreatywność, Tematyczne, Rozwiązywanie problemów,  Ćwiczenie będące burzą mó...

25-30 min
6-30 people

Twarzą w twarz - Face 2 Face

ITFF TEAM

Kategoria: Empowerment Ćwiczenie wzmacniające grupę poprzez opowiadanie historii, z których ...

15-30 min
5-20 people

Aukcja wartości - Values Auction

ITFF TEAM

Kategoria: Komunikacja, Tematyczne, Wzmocnienie Ćwiczenie polegające na licytowaniu najważni...

15-45 min
5-20 people

Ulubiona koszulka - The Favourite T-shirt

ITFF TEAM

Kategoria: Icebreaker, Warm-up Ćwiczenie pozwalające poznać się w grupie za pomocą opowieści...

10-15 min
10-15 people

Przypomnij sobie - Memory Wall

ITFF TEAM

Kategoria: Team Building Uczestnicy opowiadają historie ze swojego życia związane z jednym z...

5-10 min
5-35 people

Stara - młoda / Old woman - young woman

ITFF TEAM

Kategoria: Percepcja, Warm Up Ćwiczenie polegające na uświadomieniu naszego postrzegania rze...

5-10 min
5-20 people

Kolory - Colors

ITFF TEAM

Kategoria: Team Building, Warm-up Ćwiczenie budujące pozytywną atmosferę w grupie. Może być ...

10-15 min
10-15 people

Dlaczego i ponieważ - Because and Why

ITFF TEAM

Kategoria: Warm Up, Energizeer, Kreatywność Ćwiczenie polegające na wymyślaniu pytań zaczyna...

10-15 min
6-20 people

Obraz warty tysiąca słów - A picture is worth ...

ITFF TEAM

Kategoria: Warm Up, Koncentracja Ćwiczenie polegające na opisaniu jednym słowem, które kojar...

5-10 min
5-20 people

Wybierz monetę - Pick a coin

ITFF TEAM

Kategoria: Icebreaker, Warm - up Ćwiczenie umożliwiające bezpieczne poznanie się w grupie, p...

10-15 min
5-10 people

Świadomość zmysłów - Sensual Awareness Inventor...

ITFF TEAM

Kategoria: Icebreaker, Warm-up Ćwiczenie polegające na odniesieniu się do swoich zmysłów i d...

10-15 min
5-20 people

Pokaż swoją twarz - Show Me Your Face

ITFF TEAM

Kategoria: Drama, Warm-up Ćwiczenie polegające na pokazaniu emocji, wskazanej przez trenera,...

10-15 min
5-15 people

Miejsce tworzy historię - The Place Creates St...

ITFF TEAM

Kategoria: Drama Ćwiczenie polegające na wymyśleniu miejsca i pokazaniu go w taki sposób, ab...

10-15 min
8-20 people

Dwie prawdy i kłamstwo - Two Truths and a Lie

ITFF TEAM

Kategoria: Icebreaker, Warm-up Ćwiczenie umożliwiające poznanie się w grupie, dające energię...

15-30 min
5-20 people

Owocowe alter ego - A Fruity Alter Ego

ITFF TEAM

Kategoria: Warm-up, Icebreaker Ćwiczenie umożliwiające szybkie poznanie się w grupie, będące...

5-15 min
1-50 people